top of page

KreaTeam

A KREATÍV

MEGOLDÁSOK

EGYESÜLETE

A Kreateam Egyesület elsősorban az ifjúsági korosztály számára olyan lehetőségeket térképez fel, és szolgáltatásokat biztosít, amelyek elősegítik a fiatalok ismeretanyagának és lehetőségeik bővítését, közösségteremtő, készségfejlesztő hatással vannak a célcsoportra. A célok eléréséhez az Egyesület forrásokat derít fel, képzéseket bonyolílt, rendezvényeket szervez, és projekteket valósít meg.

 

Az egyesület fő tevékenységi területei a minőségi kulturális és oktatási célú szolgáltatások nyújtása, az életen át tartó tanulás elősegítése oktatási és kulturális tevékenységek által széles körű célcsoport számára (kisiskolástól a senior korosztályig) Fő profilja a tágabb értelemben vett kulturális tevékenységek köré csoportosul és többféle közhasznú tevékenységet is vállal: felnőttképzés és képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, kutatási tevékenység.


Főbb tevékenység-formák:
 

1. Munkavállalási tanácsadás elsősorban fiatalok számára,

   készség-fejlesztés, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés.
 

2. Munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetencia-

   fejlesztő képzések: álláskeresési tanácsadás, karrier-

   tanácsadás, munkatanácsadás, álláskeresési tréning.
 

3. Projektek megvalósítása: Az Egyesület működésében nagy

   szerepet kap komplex programcsomagok megvalósítása civil

   szervezetekkel, önkéntesekkel, valamint közigazgatási szer-

   vekkel történő együttműködés keretében.

creative-icon-png-11.jpg
training-png-7-png-image-training-png-74

Kompetenciafejlesztő képzések

Egyesületünk az alábbi nem-formális kompetenciafejlesztő képzéseket nyújtja - elsősorban fiataloknak és a non-profit szektor szereplőinek:

Civil projekt- és

pályázatmenedzsment

Ifjúságszakmai

alapismeretek

Pályaorientáció

fiataloknak

Kommunikáció és önismeret fejlesztése

Közösségszervezés

alapfokon

Ifjúsági kortárs-segítők

képzése

Fiatalok elhelyezkedését segítő képzések

A képzések meneteiről, tematikáiról

kérje részletes tájékoztatónkat.

Az Egyesület közhasznú tevékenységet folytat kutatás, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatása terén. Fő értékeink közé tartozik a minőség iránti elkötelezettség, szakmai függetlenség, elköteleződés a régió fejlesztése és az európai integráció iránt, a széles körű együttműködés, a híd-szerep, az ügyfél-orientált gondolkodás. Az Egyesület ez idáig számos pályázati programot valósított meg, így rendelkezünk a megfelelő menedzsment háttérrel. Nemzetközi kapcsolataink széles körűek, a nemzeti szintű partnereink száma jelentős. Tevékenységeink révén számos szektorközi együttműködéssel rendelkezünk, melyeket folyamatosan bővítünk. A működésben részt vevő szakemberek mindegyike részt vett már hazai és nemzetközi projektek lebonyolításában, megvalósításában. Rendelkeznek a szakterülethez illeszkedő végzettséggel, valamint idegen nyelvtudással. Az eddigi tapasztalatok igen lényegesek a projektek megvalósításához, melyet a szervezet és szakemberei biztosítani tudnak. 
 

Az Egyesület tudományos - kutatási tevékenységének egyik fő iránya a nemformális képzési módszerekkel történő ismeretátadás, és kompetenciafejlesztés eredményeinek elemzése. A különböző workshopok, képzési projektek megvalósult tematikáit, valamint az utánkövetés adatait összevető, elemző tudományos munka folyamatosan bővülő tárháza segítséget nyújt a későbbi ismeretátadási folyamatok fejlesztéséhez. 

KAPCSOLAT

Dér Attila
 
koordinátor
+36-70-341-5702
hello@kreateam-ngo.org

Thanks! Message sent.

bottom of page