top of page

Magyarország hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos céljainak elérése  úgy, mint a hazai hulladékgyûjtési és -hasznosítási arányok folyamatos javítása, az Európai Unió erre vonatkozó elvárásainak teljesítése érdekében elengedhetetlenül fontos a lakosság ezzel kapcsolatos szemlélet- és gondolkodásmódjának megváltoztatása.

fm.JPG
ÚJRA

Ezt támasztja alá az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõfelügyelõség Nemzeti Hulladék-gazdálkodási Igazgatóság - által korábban készített felmérés eredménye, amely szerint bár a megkérdezettek mintegy 90 százaléka azt állította, hogy szelektíven gyûjti a körülötte keletkezõ hulladékokat, a valóságban mindössze 12-15 százalékuk tesz így.

A különbözõ típusú hulladékok (csomagolási: mûanyag, papír, üveg, fém, italos karton; elektromos és elektronikai berendezések, gumi és akkumulátor hulladékok) megfelelõ, azaz szelektív, elkülönített gyûjtése fontos feltétele ezen hulladékok megfelelõ kezelésének és a bennük lévõ értékes másod-nyersanyagok hasznosításának. Ahhoz, hogy ezen a területen erõteljes pozitív irányú változást érjünk el, nélkülözhetetlen a lakosság körében a felelõs, környezet-tudatos magatartás és gondolkodás, a szelektív hulladékgyûjtés népszerûsítése, a környezeti nevelés.

Ennek sikeres és eredményes megvalósításához, folyamatosan szervezett és lebonyolított országos társadalmi szemléletformáló kampányok mellett, helyi szintû, a helyi adottságokhoz és körülményekhez, valamint igényekhez igazított ösztönzésre is szükség van.

project.png
waste-png-4.png
download-16.png

A projekt programjai

A hulladékpiramis alappillérei a hulladék megelõzése, az újrahasználat és az újrahasznosítás. A projektünk is e három kulcsfogalom köré épül. A hulladékcsökkentés égetõ probléma az EU -ban, cél a zéró hulladék elérése, ezért sokat kell változni, változtatni. Itthon cél, hogy a papír-, fém-, mûanyag- és üveghulladék hasznosítása 2020-ra a jelenlegi 39 %-ról 50 %-ra növekedjen. Erre a szemléletre kívántuk felhívni a figyelmet, a település fiataljai segítségével jórészt az egri diákok, óvodások számára.

 

Tevékenységek:

 

Projektnyitó konferencia
Sajtónyilvános esemény a projekt eseményeinek, szereplõinek bemutatása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifjúsági képzés
A városban aktívan tevékenykedõ IFI pont fiataljaiból (20 fõ középiskolás diák és fiatal felnõtt) a projekt témájában 3 napos képzés keretében akciócsoportot alakítunk ki. Ezek a fiatalok szervezik a megszerzett tudás birtokában a projekt eseményeit.

Projektnapok és akcióhét
-beszélgetések, játékos foglalkozások a hulladékról
-szelektív gyûjtési ügyességi verseny óvodásoknak
-elõadás a vegyszermentes takarításról

Receptverseny és médiakampány
Fõzzünk finomat a megmaradt ételekbõl! Az ételhulladék csökkentés jegyében. Rajzolj és küld be alkotásodat a meghirdetett médiakampányunkra.


A város iskolái között elektronikai hulladékgyûjtõ verseny hirdettünk. A legtöbb hulladékot összegyûjtõ iskola megkapja az Ökosuli díjat.

Icone_Recyclage-La-reduction.png
meghivo_kreateam.JPG
media_plak.JPG
recept.JPG
it_hull.JPG

A projekt eredményei

Projektnyitó

A Kreateam Egyesület 2018. február 2-án tartotta az „Újra kreatívan a hulladékcsökkentésért” programjának projektnyitó eseményét. Ezen a rendezvényen a projekt menedzsere ismertette a jelenlévő érdeklődőknek a projekt mérföldköveit, főbb célkitűzéseit. Bemutatásra kerültek az együttműködésben résztvevő szervezetek, diákok is, akik a megvalósítás során segítik az Egyesület munkáját. A program a Kreateam Egyesület képzőtermében kezdődött, majd a későbbi workshophelyszín az egri Estella Szálloda rendezvénytermében folyatódott, ahol az érdeklődők egy kis betekintést nyerhettek a program során alkalmazott nem-formális képzési eszközökbe és módszerekbe.

nyito01.jpg
kepzes03.jpg

Képzés és workshop

A projekt első szakaszában február 9-11. között sor került egy három napos képzésre, ahol a városban aktívan tevékenykedő IFI Pont fiataljai számára került sor egy kompetenciafejlesztő és a projekt speciális szakmai hátterét érintő workshop-sorozatra. Ezen az eseményen a fiatalok ismereteket kaptak megfelelő kommunikáció, projekt-koordináció, valamint a csapatmunka alkalmazásáról, valamint a környezetvédelemhez és újrahasznosításhoz kapcsolódó alapvető információkról. A képzés során felkészítettük a fiatalokat a következő időszak feladataira, és a projekt céljainak eléréséhez szükséges feladatok gyakorlására is sor került. A projektnapok sikeresebb előkészítése érdekében a három napos képzés során 3 előadót is meghívtunk, akik a fenntartható fejlődésről, az EU környezetvédelméről, illetve az újrahasznosítás lehetőségéről tartottak előadásokat a résztvevő fiatalok számára.

Projektnapok

A képzés zárása után a fiatalok, valamint a Kreateam Egyesület önkéntesei elkezdték azt a felkereső munkát, amely a városi projektnapokhoz kapcsolódik. Az adott napokon (február 19. és 25. között, illetve a 24-én a Hotel Estella rendezvénytermében megszervezett záró értékelésen) a fiatalok és az önkéntesek ellátogattak a városban működő óvodákba iskolákba (8 óvoda, 5 általános iskola és 5 középiskola látogatása volt a cél), ahol tematikus napok szervezését, valamint tájékoztató előadások, események szervezését indították el. Ezen napok témái voltak szelektív hulladékgyűjtési módszerek lehetőségek, vegyszermentes takarítás, csere-bere események szervezése az újrahasznosítás jegyében. A projektnapokon kerültek kihirdetésre a receptverseny, az ÖKO-Suli verseny, a médiakampány-verseny (korábban rövidfilmverseny), valamint az öt pontból álló akcióhét részletei. A különböző intézményekben a diákok, valamint az önkéntesek a pedagógusokkal szorosan együttműködve alakították ki a látogatások során elérendő célokat és a megvalósítások módszereit. Az óvodákban a játékos foglalkozások során a gyermekek átfogó ismereteket szerezhettek az újrahasznosítás játékos oldaláról – a legügyesebb csoportok között „Óvd a környezeted” kifestő füzeteket osztottunk ki. Az oktatási intézményekben lezajlott projektnapok sikere abban rejlett, hogy a felkészített diákok, önkéntesek az előzetes képzés során elsajátított nem-formális ismeretátadási módszerek segítségével bonyolították le az eseményeket, így a résztvevő gyerekek az iskolai formális ismeretszerzési módszerektől eltérő formákkal találkozhattak. A február 24-i értékelő workshopon a felkereső munkában részt vett fiatalok és önkéntesek értékelték az elmúlt napokat és mindegyikük sikerekről, illetve kellően alkalmazott ismeretátadási módszerekről számolt be.

akciohet05.jpg
projnap05.jpg

Akcióhét

Március 5. és 11. között került sor az öt pontból álló akcióhét megszervezésére, amelyet a résztvevő oktatási intézményeken kívül városi szinten is meghirdettük. Sajnos a résztvevő intézményeken kívül nem jelentkezett számottevő érdeklődő, akik a korábban megcélzott felnőtt lakosságot képviselték volna, így az előzetesen felkeresett óvodákban, illetve általános és középiskolákban került sor az akcióhétre. A korábbi projektnapokon felkészített résztvevő intézményekben – a közreműködő pedagógusok segítségével – sikerült mind az öt pontot (szívószálmentes nap, műanyagmentes nap, csomagolásmentes nap, nylonszatyormentes nap, papírtörlő mentes nap) kivitelezni, minden témához kapcsolódott olyan foglalkozás, illetve tanóra, ahol az adott „mentes-nap” témái kerültek fókuszba és hogy miért is fontosak ezek az akciók a környezetvédelem szempontjából.

akciohet02.jpg

Versenyek

A projekt weblapján, illetve a közösségi médiában meghirdetett versenyek (receptverseny, médiakampány-verseny, illetve ÖKO-SULI díj) viszonylag nagy számú érdeklődésnek örvendtek. A felhívásokra összesen 85 magánszemély (jórészt tanuló), és 5 oktatási intézmény nyújtotta be pályázatát. A beérkezett pályaműveket a Kreateam Egyesület tagjaiból és önkénteseiből álló zsűri értékelte, mindkét versenyben díjaztuk az első három helyezettet, akik egy értékes világító földgömb díjban részesültek. Az ÖKO-SULI díjat az egri Kemény Ferenc Általános Iskola csapata nyerte el, akik az összegyűjtött több mint 250 kg számítástechnikai hulladékot leadták az egri hulladékgyűjtő udvar telephelyén. Az iskola díja egy 10 darabból álló modern, univerzális installációs tábla rendszer, amelynek segítségével az intézmény a jövőben színvonalas iskolai kiállítások szervezését tudja megoldani.

dekor-atado.jpg
A meghirdetett versenyek díjazottjai
Médiakampány - Plakát-tervező verseny óvodásoknak és általános iskolásoknak

I. helyezett:

Horváth András

Hunyadi Általános Iskola

006.JPG

II. helyezett:

Kiss Hanna

Eszterházy Gyakorló Általános Iskola

010.JPG

III. helyezett:

Fazekas Péter

Tinódi Általános Iskola

014.JPG
Receptverseny az újrahasznosítás jegyében általános iskolásoknak

I. helyezett:

Somogyi Flóra

Tinódi Általános Iskola

II. helyezett:

Péter Attila

Pásztorvölgyi Általános Iskola

III. helyezett:

László Zsolt

Kemény Ferenc Általános Iskola

Informatikai eszközök hulladékgyűjtő versenye általános iskoláknak

Az ÖKO-SULI díjat a Kemény Ferenc Általános Iskola kapta, akik 252 kg számítástechnikai hulladékot gyűjtöttek össze és adtak le a kijelölt gyűjtőhelyen.

IMG257007.jpg

A DÍJAZOTTAKNAK EZÚTON IS GRATULÁLUNK!

A programsorozathoz kapcsolódó projektismertető kiadvány letölthető innen:

A projekt zárása után közösen értékeltük az elért eredményeket a résztvevő önkéntesekkel, diákokkal, pedagógusokkal. Megállapításra került, hogy az együttműködés elérte a célját, több oktatási intézmény és ezen belül jó pár gyermek részesült hasznos tudásban az elmúlt hetek alatt, illetve szembesülhetett azzal, hogy milyen mértékben van szükség szemléletváltásra a fenntartható fejlődés megalapozása szempontjából. A projekt eredményeképpen elkészült honlap és Facebook oldal, illetve brossúra a disszeminációt szolgálják, annak érdekében, hogy a projekt eredményeit minél többen megismerjék, illetve hasonló kezdeményezések elindítását motiválják.

fedlap.JPG
bottom of page