top of page

A korai iskolaelhagyás csökkentése valamint a munka világába való beilleszkedés támogatása hét partnerországban

2015. július – 2017. július

Alapvetően nagy a kockázata a korai iskolaelhagyásnak az EU valamennyi tagállamában. A projekt megoldásokat keres erre a növekvő problémára. A kétéves együttműködés alatt a projektben dolgozó szakemberek megpróbálják javítani a partnerintézmények munkájának hatékonyságát – a fejlesztés témájának vonatkozásában -, igyekeznek javítani a fiatalok csoportjainak társadalmi szerepvállalását és a munka világába való bevonódását, és csökkenteni a korai iskolaelhagyás kockázatát.

A projekt alapvető célja: javítani és fokozni az együttműködést a fiatalok, a munka-szervezők, az iskolák és más oktatási intézmények, hallgatói önkormányzatok között, így növelve azt a kapacitást, amely elősegítheti a program céljainak elérését.

2015-1-LV02-KA205-000609

Résztvevő országok, szervezetek:

 

 • Bulgária – Burgas Free University

 • Lettország – Valmiera Secondory School No.2

 • Macedónia – Marketing Gate Association

 • Portugália - Associação Intercultural Amigos da Mobilidade

 • Románia - „V. M. Craiu” Technological Highschool

 • Törökország - Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi

 • Magyarország – Kreateam Egyesület

A program résztvevői, haszonélvezői:

 

 • országonként 10 fiatalokkal foglalkozó szervezet, intézmény

 • 98 fiatal, akik részt vesznek a kölcsönös mobilitásokban

 • több mint 3000 fiatal, akik közvetlenül részesülnek a projekt eredményeiből

 • 48 tanár, és ifjúságsegítő, akik a mobilitások szakmai stábját alkotják

 

Tevékenységek:
 

1. Képzések és workshopok a résztvevő országokban bevezeti a résztvevő fiatalokat a projekt témájába és a fejlesztési elképzelésekbe, várható eredményekbe.

 

2. A partnerországokban megvalósuló mobilitások, amelyeken keresztül a résztvevők megismerhetik egymás problémáit és megoldásait, amelyek a projekt alaptémáját körvonalazzák.
 

A nyilvánosság számára is biztosított szellemi termékek foglalják össze a projekt eredményeit és helyzetelemzését – blogok, statisztikák, helyzetleírások, elemzések, elméleti iránymutatók és következtetések.

A projekt-témák 4 blokkra vannak felosztva, ezek mentén zajlott a közös munka a 24 hónap alatt.

 

I. blokk - A meghatározó gyökerek

 • családom gyökerei

 • erősségeim és gyengeségeim,

 • tehetségem,

 • családi / iskolai / városi / országos hagyományok, amire büszke vagyok,

 • mi és más fiatalok

 • pozitív / negatív szokások,

 • életmódom,

 • aktív társadalmi részvétel

 

II. blokk – A karrierem

 • képességeim

 • a szakmák világa,

 • munkalehetőségek,

 • az én hobbim, mint üzleti ötlet,

 • társadalmi felelősségvállalás és részvétel

 

III. blokk – Projektmenedzsment

 • célmeghatározás,

 • ötlet megvalósítása,

 • a szükséges erőforrások tervezése,

 • képesség arra, hogy másokat meggyőzz az ötleteid szükségességéről,

 • az üzleti készségek elsajátítása

 

IV. blokk - Informatikai készségek

 • modern technológiával a célok elérése érdekében

Hatások:

 

 • Várhatóan a bevont fiatalok mintegy 50%-a pozitív eredményekkel kerül ki a programból és ösztönzést kap a továbbtanulásra, valamint a megfelelő életpálya kiválasztására.

 

 • A résztvevő intézmények és szervezetek által egyre több szakember, pedagógus, ifjúságsegítő lesz érdekelt a projekt által összegyűjtött és kifejlesztett szellem termékek megismerésében és gyakorlati alkalmazásában.

 

 • A fiatalok körében erősödni fog a társadalmi szerepvállalás felé való nyitás, nőni fog a civil szervezetekben, érdekképviseleti körökben való részvételi hajlandóság.

Disszeminációs tevékenységek
A projekt eredményeinek hasznosulása, terjesztése

A projekt megvalósulási időszakában – a korai iskolaelhagyás témája mentén – különböző egri középiskolákban tartottunk disszeminációs workshopokat, ahol egyesületünk trénerei a nemzetközi projekt fejlesztéseinek várható eredményeit tesztelték.

A helyi terjesztés és alkalmazás mellett fontosnak tartjuk a nemzetközi kitekintést, a szélesebb körű disszemináció és fenntarthatóság érdekében. A projekt folytatása lehet a megalkotott módszertan össze-hasonlítása további országokban alkalmazott módszerekkel, eszközökkel. Célunk további pályázati forrásokat találva olyan nemzetközi együttműködéseket kialakítani, amelyek tovább fejleszthetik az elképzeléseket és hatékonyabbá, eredményesebbé tehetik a már meglévő módszereket. Ezen lehetőségek tervezése, partnerek keresése, valamint a projekt nemzetközi dimenzióinak megalkotása volt a disszeminácós időszak fő feladata.

A legalapvetőbb változás amit a résztvevő fiatalok körében el lehet érni, az a közösségük megerősödése, a projetk szakaszainak közös átélésén keresztül az együttműködés erősítése, a céltudatosság kialakítása. A módszer erre a reális, közös cél elfogadásán túl a jól irányított önálló munka, a cselekvésen keresztüli tanulás pozitív hatásait érhetjük el. A tanulási folyamat - a nem formális eszközök alkalmazása - nem volt ismeretlen Egyesületünk számára. Az infomális ifjúsági csoportok megalakulásuktól kezdve vettek részt olyan közösségfejlesztő, csapatformáló foglalkozásokon, ahol a nem formális pedagógiai eszközök használatával fejlesztették képességeiket. Ebből kifolyólag a projekt alapvető tanulási terének elfogadása nem jelentett problémát a résztvevők számára.
 

A projekt eredményeinek fenntarthatóság leginkább abban rejlik, hogy a pozitív élményekkel teli alkotási folyamat után - az adott infrastrukturális feltételek mellett - a fiataloknak minden lehetősége meglesz a következő évben is hasonló tevékenységeket folytatni. Ha azok a segítők, mentorok, akik folyamatosan kapcsolatban állnak a helyi fiatalokkal továbbra is élénk szerepet vállalnak a közösségfejlesztési folyamatokban, akkor várható a csoport további pályázható projektjeinek elkészülése. A helyi társadalomra mért rövidtávú hatása a kezdeményezésnek elsősorban az adott ifjúsági közösség megerősödésében és mint "jó példa" további közösségfejlesztő folyamatok generálásában mérhető. Ebből adódik az a hosszútávó hatás a helyi társadalom szempontjából, ami a stabil civil közösségek alapját adhatja. A közösségi rendezvényeken és színtereken való színvonalas, eredményes megjelenés a helyi civil közösségek erősítő szerepét hangsúlyozza majd, amiből kifolyólag a társadalmi környezetre és a település vonzerejére is pozitív hatással bírnak. 

A projekt szellemi termékeinek hasznosítása

A projekt megvalósítása során keletkezett szellemi termékek a disszeminációs időszakban kerültek kipróbálásra, különböző pilot programok keretében. A négy fő blokk köré minden résztvevő ország több témájú szakmai anyagot fejlesztett ki, amelyek az együttműködés céljainak elérését szolgálták. Egyesületünk a megalkotott szellemi termékek közül öt különböző témájú módszert tesztelt az egri és Eger környélki fiatalok, pedagógusok körében.

A projekt disszeminációs időszaka sikeresen zárult. Széleskörű csatornákat használtunk az eredmények terjesztése során, illetve a különböző partnerországok szerepvállalása is világos, jól elosztott volt A fenntarthatóság szempontjából a az együttműködés során alaposan átgondolt folyamat volt, hogy a megalkotott szellemi termékek, valamint a kialakított kooperációk milyen szinten és formában fogják tudni tovább vinni a projekt eredményeit. A további együttműködés fontos alapja lehet, hogy a folyamat további támogatásokat elérhet-e, annak érdekében, hogy a bevont humán erőforrás a továbbiakban is képes legyen a projekt eredményeinek terjesztésére.

bottom of page